Kmieć Andrzej ur. w 1942 r. w Szarwarku w okręgu krakowskim; docent 1981 r.; prof. ndzw. 1991 r.; tytuł profesora 1999r.; Postdoctoral Fellow, University of Toronto (Canada), 1972-1973; Research Fellow A. von Humboldt, Technische Universitaet Clausthal (RFN), 1982-1984; Visiting Professor, TU Clausthal, 1986, 1988, 1989, Sao Paulo (Brazylia) 1986; kierownik laboratorium wymiany ciepła i masy w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych, 1975-1978; kierownik zespołu badawczego, 1975-1982; kierownik zakładu procesów cieplnych od 1999 r.; Wypromował 4 dr n. t. Autor 100 publikacji, 3 monografii, 2 patentów oraz współautor 2 skryptów. Szerzej o nim:: Who is Who in the World, 1999r., Who is Who w Polsce, 2003r.