Kolarz Bożena Natalia ur. w 1933 r., w Lublinie; z-ca asyst. 1955 r.; mgr inż. 1956 r.; dr n. t. 1966 r.; dr hab. 1981 r.; prof. nadzw. 1987 r.; prof. zw. 1995 r.; z-ca dyr. Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych 1984-87 i 1990-93; kierownik Zakładu Fizykochemii Polimerów 1987-90; PAN - członek Komisji Analizy Polimerów 1986-98; PAN – członek Komitetu Nauki o Materiałach od 1994 r.; PAN – członek Rady Naukowej Centrum Chemii Polimerów w Zabrzu 1994-2002; Rady Programowej czasopisma Polimery od 1987; członek sekcji TO9B KBN 10 konkursów. Twórca Kierunku Naukowego: Reaktywne Usieciowane Kopolimery. Wypromowała 13 dr, wśród wychowanków: 3 dr hab., 1 prof. Promotor Doktoratu Honorowego – prof. Karela Duška z Instytutu Chemii Makromolekularnej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Autor 200 publikacji (90 w czasopismach zagranicznych, 45 w krajowych i 40 opracowań w materiałach konferencyjnych i innych oraz 27 patentów (380 cytowań). Posiada odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi. Szerzej o niej: Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej Nr 52, Konferencje 25, str. 17-25.