Kołaczkowski Andrzej absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej 1958 r., doktor nauk technicznych 1967 r., doktor habilitowany nauk chemicznych 1980 r., profesor nauk technicznych 1991 r., profesor zwyczajny 1999 r. Zatrudnienie w Politechnice od 1957 r. Od 1984 do 1990 r. prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, od 1991 r. kieruje Zakładem Bezpieczeństwa Technicznego i Ekologicznego. Członek Międzynarodowego Zespołu Ekspertów do spraw Ryzyka Wybuchu Substancji Nietrwałych przy OECD oraz. Working Party on Loss Prevention and Safety Promotion (European Federation of Chemical Engineering, EFCE). Doradca Mississippi Chemical Corporation w USA w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy w Terra Industries w Iowa (1994). Współuczestnictwo w pracach nad wyjaśnieniem przyczyny katastrofy w Tuluzie (2001). Autor ponad 75 publikacji naukowych. Wypromował 2 dr n. t. Nagroda naukowa PTChem (1967), nagroda I stopnia RW NOT w Opolu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w (1988) r. oraz tytuł Mistrza Techniki woj. opolskiego (1988), nagroda II stopnia ZG NOT za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w (1989) r. oraz tytuł Vice-Mistrza Techniki NOT (1989) roku, nagroda zespołowa II stopnia Ministra Edukacji Narodowej z tytułu osiągnięć naukowych i postępu naukowo-technicznego (1989).