Kołtuniewicz Andrzej Benedykt ur. w 1951 r., we Wrocławiu; mgr inż. 1978 r.; dr hab. 1997 r.; prof. ndzw PWr. 2002 r.; dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych od 2002 r.; sekretarz naukowy od 1985 r., a później zastępca Redaktora Naczelnego kwartalnika PAN Inżynieria Chemiczna i Procesowa od 2000 r.; koordynator programu ERASMUS; inicjator i organizator Centrum Czystych Technologii przy Politechnice Wrocławskiej; ekspert Unii Europejskiej do oceny projektów badawczych w ramach piątego (2000 r.) i szóstego programu ramowego (2003 r.); członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: European Membrane Society od 1986 r., European Desalination Society 1996 r., Komitetu Sterującego Sieci „Technologie Ochrony Środowiska 2000 r.". Wypromował 1 dr n. t. Autor 122 prac naukowych, w tym 60 opublikowanych, 7 patentów i 1 monografii. Szerzej nim: Who’s Who in the World” (14–19 editions), Złota Księga Nauk Technicznych 2003, wydanej przez Polski Instytut Biograficzny (ISBN 83-7361-187-8).