Komorowski Ludwik ur. w 1948 r., we Wrocławiu; mgr chemii 1971 (Uniwersytet Jagielloński); dr 1978; dr hab. 1988; prof. ndzw. 1991; prof. zw. 2003; kierownik Zakładu Chemii Fizycznej 1990-1999 i od 2002; dyrektor Instytutu chemii Fizycznej i Teoretycznej 1993-1999; prorektor ds. studenckich 1999-2002; od 1999 członek komitetu redakcyjnego Wiadomości Chemicznych; wypromował 2 dr; autor 50 publikacji naukowych oraz ok. 30 artykułów i broszur o tematyce akademickiej; odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.