Wiktor Zbigniew Bolesław ur. w 1942 r. w miejsc. Radomyśl, n. Sanem. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr (prom. Władysław Zamkowski) – 1972 r.; dr hab. (Uniwersytet w Lipsku) – 1988 r.; prof. nadzw. – 2002 r.; prac. naukowy UWr Wydz. Nauk Społecznych, Instytut Politologii; czł. Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; czł. Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Wypromował dr. Autor 400 publikacji, w tym dziewięciu książek. Szerzej o nim: (red.) K. Pikoń, Złota Księga Nauk Humanistycznych, Gliwice 2004, s. 430–431.