Kozioł Antoni ur. w 1945 r. w Moszczenicy (woj. małopolskie); dr inż. 1975; dr hab. 1990; prof. 2001; kierownik Zakładu Aparatury Procesowej Wydziału Mechaniczno - Energetycznego P.Wr. 1993-98 r.; zastępca dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych ds. kształcenia kadry 1992-96 r.; kierownik Zakładu Aparatury Chemicznej Wydziału Chemicznego 1998-2004; stypendysta nauk. im. H. Hertza, Bochum 1989. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Specjalista w zagadnieniach wymiany ciepła i masy w aparatach kolumnowych, hydrodynamice aparatury kolumnowej oraz termodynamice procesowej. Wypromował 3 dr. Autor i współautor 65 publikacji w tym 4 podręczników akademickich i skryptów. Posiadane odznaczenia: Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej i Srebrny Krzyż Zasługi. Otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Szerzej o nim: Pryzmat nr 143, czerwiec 2001, str.10-11.