Kubica Jan ur. w 1930 r., w Regulicach, województwo małopolskie, zm. w 1976 r., we Wrocławiu; dr inż. 1963 r.; docent w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej 1969 r.; z-ca dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych 1972–1976; kierownik Zakładu Procesów Jednostkowych 1975–1976; staż naukowy w Leningradzie 1966 r. Specjalista w zagadnieniach ekstrakcji i procesów membranowych. Wypromował 2 doktorów. Autor i współautor 22 publikacji. Posiadane odznaczenia: Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej, Odznaka Budowniczego Wrocławia, Złota Odznaka ZNP. Nagradzany wielokrotnie nagrodami J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej.