Kubicki Józef ur. w 1928 r,. w Ostaszewie; mgr inż. 1954 r.; asystent 1952 r.; dr n.t. 1961 r.; dr hab. 1968 r.; prof.nadzw. 1973 r.; prof. zw. 1991 r.; kierownik Zakładu Elektrochemii Technicznej i Korozji 1965 r.; zastępca dyrektora Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych 1969-80; dyrektor Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych 1987-91; członek PTChem. 1965 r.; sekretarz Oddziału Wrocławskiego 1957-58, członek Rady Problemu Badawczego RWPG „Środki ochrony metali przed korozją” sekcja VII 1976-92; członek Rady Koordynacyjnej CPBR 6.6 „Korozja i ochrona przed korozją” 1986-91; członek Komitetu PAN „Ekstrakcja maszyn i majątku trwałego” 1987-1993; członek Komitetu PAN – kraje Azji, Afryki i Ameryki Płd. Sekcja Techniczna 1988-98; przewodniczący Komitetu d.s. Ochrony przed korozją przy ZG SITPChem. 1978-88; przewodniczący Polskiego Komitetu d.s. korozji ZG NOT 1988-93,; przewodniczący Rady Programowej czasopisma „Ochrona przed korozją” 1987-96. Twórca kierunku naukowego: Elektrochemia Techniczna i Korozja Elektrochemiczna. Wypromował 25 dr n.t., wśród wychowanków: 3 dr hab., 1 prof. Autor 162 publikacji, 2 książek. Posiadane odznaczenia: Medal Edukacji Narodowej, Krzyż Oficerski O.O.P., Krzyż Kawalerski O.O.P., Złoty Krzyż Zasługi.