Kucharski Stanisław Hieronim ur. w 1941 r., na Zamojszczyźnie; studia na Wydz. Chemicznym Politechniki Wrocławskiej 1958-1963; dr nauk technicznych 1970 r.; dr hab. 1978 r.; prof. tyt. 2002 r.; asystent i starszy asystent w Katedrze Technologii Przemysłu Organicznego Politechniki Wrocławskiej 1964-70; adiunkt w Instytucie Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej 1970-79; docent 1979-92; prof. nadzw. 1992 r.; w latach 1981-86 Rivers State University of Science and Technology, Port Harcourt (Nigeria); z-ca dyrektora Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych 1987-90; prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej 1990-96; kierownik kilku projektów KBN; członek Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej, członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Prace z zakresu syntezy surfaktantów i zjawisk fizykochemicznych na powierzchni międzyfazowej ciecz-gaz, zjawisk micelarnych w roztworach surfaktantów; filmy Langmuira i Langmuira-Blodgett, zjawiska nieliniowo optyczne na poziomie molekularnym i w cienkich filmach, materiały polimerowe o własnościach nieliniowo optycznych, fotochromizm w układach molekularnych i makromolekularnych, materiały fotorefraktywne. Wypromował 2 dr. Autor 60 publikacji, 8 patentów, współautor książki: Podstawy obliczeń projektowych w technologii chemicznej. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski O.O.P.