Kuciel Eugeniusz ur. w 1941 r. w Myślachowicach, woj. Małopolskie, dr inż. 1968 r.; docent 1972 r.; dr hab. 1973 r.; z-ca dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej 1975–1981; kierownik Zakładu Modelowania Procesów 1975–1981; staż zagraniczny w RFN 1981–1984. Specjalista w zakresie optymalizacji systemów technologicznych. Wypromował 7 doktorów. Autor i współautor 27 publikacji naukowych, w tym 4 monografii i skryptów. Posiadane odznaczenia: Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej; nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.