Lejczak Barbara ur. w 1949 r., w Krakowie; absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego 1972 r.; doktorantka w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska PWr 1972-75; adiunkt w tym Instytucie 1975-77; pracownik Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej – późniejszym Instytucie Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii od 1977 r.; dr hab. 1990 r.; prof. n. biol. 1998 r.; prof. zw. 2002 r.; prodziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr 1990-93; kier. Zakładu Biotechnologii w Instytucie Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii od 1991 r. Wypromowała 6 dr, w tym 6 dr n. t. i 2 dr n. przyrodniczych. Autorka 102 publikacji, 5 patentów, współautorka 1 podręcznika akademickiego. Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.