Lindeman Janusz ur. w 1922 r., w Radomiu, zm. tragicznie w 1970 r., we Wrocławiu; mgr inż. 1950 r. (Politechnika Śląska); na Politechnice Wrocławskiej od 1951 r; dr inż. 1968 r.; doc. 1969 r.;. kierownik Zakładu Chemii i Technologii Wymiany Jonowej w latach 1965-70; z-ca dyrektora InstytutuTechnologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych (ITOTS) 1968-70;; koordynator badań nad wymiana jonową w Polsce 1966-68; członek zespołu ds. normalizacji w ramach ISO i RWPG; członek Rady Naukowej Instytutu Tworzyw Sztucznych w Warszawie 1955-70; członek PTChem od 1962 r; staż naukowy w Moskiewskim Instytucie Chemiczno-Technologicznym w 1968 r. Autor 18 publikacji. 8 książek, 7 patentów i 14 prac niepublikowanych. Szerzej o nim: Polimery 16 (6), 1971, 255-257.