Lipman Józef ur. w 1931 r,. w Borysławiu; absolwent Wydziału Chemicznego PWr; inż. 1955 r.; mgr inż. 1958 r.; dr n. t. 1965 r.; dr hab. 1972 r.; prof. ndzw. 1987 r. Od roku 1955 zatrudniony na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Technologii Nafty i Paliw Płynnych kolejno jako asystent 1955 r.; starszy asystent 1958 r.; adiunkt 1965 r.; a następnie w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla jako docent 1972 r. i profesor od 1987 do 2001. Kierownik Zakładu Naukowo-Badawczego Doboru i Eksploatacji Produktów Naftowych 1969-1990; kierownik Zespołu Dydaktycznego Chemii i Technologii Ropy Naftowej i Gazu 1976-89 oraz 1993-1996; zastępcy Dyrektora d/s Dydaktyki w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla 1982-1990; w ramach pracy dydaktycznej prowadził wykłady z petrochemii oraz materiałoznawstwa produktów naftowych, które opracował od podstaw, kierował zajęciami laboratoryjnymi. Główne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej to m.in. opracowanie technologii pirolizy benzyn dla otrzymania gazów olefinowych, wykorzystanie benzyn z procesów termicznych na drodze polimeryzacji i hydrorafinacji, hydrorafinacja benzolu koksowniczego, izomeryzacja frakcji benzynowych, opracowanie katalizatorów m.in. do krakingu, niskotemperaturowej hydrorafinacji, reformingu, do oczyszczania gazów spalinowych. Wypromował 2 dr n. t.. Autor i współautor 88 opublikowanych prac naukowych, 11 patentów, 2 skryptów oraz 147 prac naukowych. Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi. Za działalność naukowo-badawczą otrzymał 4 nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki.