Lochyński Stanisław ur. w 1952 r., w Miłkowicach; mgr inż.1976 r. Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej; dr n. chem. 1980 r. Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej; adiunkt 1981 r.; dr hab. 2004 r. Instytut Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii Politechniki Wrocławskiej; zastępca dyrektora Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu 1998-99; członek Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej 1993-96 i 1999-2002. Zainteresowania badawcze: Chemia terpenów. Synteza, stereochemia i aktywność biologiczna pochodnych karanu oraz bicyklo[3.1.0]heksanu. Chemia związków zapachowych. Staże zagraniczne: Texas Tech University (USA) 1988-90, Technische Universitat Berlin (RFN) 1991 r.; Autor 48 publikacji, 39 patentów i 1 monografii. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Posiadane odznaczenia: Medal Zasłużony dla Dolnego Śląska, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej i Srebrny Krzyż Zasługi.