Łaskawski Włodzimierz Maria ur. w 1905 r., we Lwowie, zm. w 1978 r., w Karpaczu; studia chemiczne Pol. Lwowska 1923-28; doc. 1965 r. PWr; prof. zw. 1970 r; asystent. w Pol. Lwowskiej 1928-40 r.; Zakłady Chemiczne Oświęcim 1945-50 r.; asystent. w Katedrze Technologii Przemysłów Chemicznych PWr 1950-54 r.; asystent. w Katedrze Technologii Tworzyw Sztucznych 1954-63 r.; kier. Zakładu Technologii Przetwórstwa i Stosowania Tworzyw Sztucznych 1963-65 r.; kier. Katedry Tworzyw Sztucznych 1965-71 r.; kier. Zakładu Technologii Tworzyw Sztucznych w Instytucie Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych 1971-77 r; członek PAN. Twórca Kierunku Naukowego: Modyfikacja Polimerów. Jako jeden z pierwszych w Polsce rozpoczął szeroko zakrojone badania nad wieloskładnikowymi układami polimerowymi wykorzystując krajową bazę polimerów mało- i wielkotonażowych. .Wypromował 7 dr, wśród wychowanków: 5 dr hab., 3 prof. (wśród nich prof. zw. Wacław Królikowski, specjalisty z zakresu Polimerów Specjalnych, wieloletni dyrektor Instytutu Polimerów Politechniki Szczecińskiej). Autor kilkudziesięciu publikacji, patentów i 1 podręcznika „Technologia stosowania tworzyw sztucznych”, wydany przez PWN w 1956 r.