Winnicki Zdzisław Julian Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Franciszek Połomski) – 1985 r.; dr hab. – 2003 r.; prac. naukowy UWr Wydz. Nauk Społecznych.