Mastalerz Przemysław ur. w 1925 r., w Częstochowie; absolwent Wydziału Mat. Fiz. Chem. Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej 1951 r.; asyst. w Akademii Medycznej we Wrocławiu 1951-53; asyst. w Politechnice Wrocławskiej 1953-55; asyst. w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN 1955-59; dr n. ch. 1959 r.; adiunkt w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN 1959-60; 1961 staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco (USA); adiunkt w PWr 1962-67; dr hab. 1967 r.; doc. 1967-77; prof. ndzw. 1977 r.; prof. w Southern University of Illinois w Carbondale (USA) 1980-81; prodziekan Wydziału Chemicznego PWr; dyrektor Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej 1981-86; przez sześć lat członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w latach 80-tych. Twórca kierunku naukowego Chemia Bioorganiczna i Biotechnologia. Wypromował 10 dr, wśród wychowanków: 2 dr hab. i 1 prof. Autor ponad 120 publikacji i 5 podręczników. Ponad 1.500 cytowań w literaturze światowej. Organizator kierunku dydaktycznego Biotechnologia na Politechnice Wrocławskiej (od 1980 r.).