Matynia Andrzej ur. w 1947 r., w Pokoju w województwie opolskim; absolwent Wydziału Chemicznego PWr 1970 r.; st. asyst. 1974 r.; adiunkt 1974 – 1988, docent 1988 – 1993; prof. nadz. od 1993 r.; prof. n. t. 2002 r.; prodziekan Wydziału Chemicznego PWr 1996–2002; redaktor naukowy w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych od 1994 r.; z-ca dyrektora Instytutu od 2002 r.; doradca Prorektora ds nauczania PWr od 2002 r.; przewodniczący Uczelnianej Rady Akredytacyjnej w PWr od 2002 r.; ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa od 2003 r.; ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) kierunku Chemia i Inżynieria chemiczna i procesowa od 2001 r.; ekspert Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) kierunku Włókiennictwo od 2001 r. Rzeczoznawca w Zespole Rzeczoznawców przy Zarządzie Głównym SITPChem w Warszawie w zakresie: technologia chemiczna nieorganiczna, inżynieria procesowa, produkty nieorganiczne od 1994 r., biegły Ministra Ochrony Środowiska w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko od 1999 r. Dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki techniczne, inżynieria chemiczna i procesowa oraz technologia chemiczna, specjalność: krystalizacja z roztworów, krystalizatory, projektowanie procesowe; kierownik zespołu Modelowania procesów krystalizacji w Zakładzie Procesów i Reaktorów Chemicznych. Autor 152 artykułów, 1 monografii, 17 patentów, i 13 wdrożeń. Wypromował 5 dr n. t. Posiadane odznaczenia: Złota Odznaka PWr, Złota Odznaka Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrna i Złota Odznaka Honorowa NOT, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Oświaty, Medal Wojciecha Świętosławskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej.