Michalska-Fąk Danuta ur. w 1948 r. w Kluczborku, mgr inż. 1971 r, dr n. chem. 1976, dr hab. 1995 r., prof. nadzw. 1997 r., tytuł prof. nauk chem. 2002 r. Kierownik Zespołu Dydaktycznego Chemia. Staże naukowe w Marquette University, Milwaukee, WI, USA, 1972-73, 1981-82 i 1992 r., Vanderbilt University, Nashville, TN, USA, 1982-86 r. Członek PTCh i WATOC. Tematyka prac obejmuje badania struktur molekularnych i właściwości spektroskopowych związków biologicznie aktywnych i ich kompleksów z jonami metali (leków antynowotworowych, zasad azotowych DNA i RNA) z zastosowaniem metod obliczeniowych chemii kwantowej i metod doświadczalnych (X-ray, FT-IR, FT-Raman, UV-VIS). Współautor pierwszych obliczeń intensywności pasm w widmach podczerwonych cząsteczek za pomocą metod ab initio. Współorganizator specjalności Chemia Bionieorganiczna oraz międzynarodowych konferencji Computers in Chemistry '94 i ’99. Promotor 4 doktorów. Autor 67 publikacji cytowanych ponad 390 razy (do 2003 r.). Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Politechniki oraz liczne Nagrody Rektora i Dziekana za działalność naukową i dydaktyczną.