Miller Mirosław ur. w 1953 r., w Wałbrzychu; mgr inż. 1976 r.; dr n. chem. 1979 r.; dr hab. 1998 r.; prof. ndzw. 2001 r.; dyr. Pionu Studenckiej Wymiany Zagr. PWr 1981-1985; zast. dyr. Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierw. Rzadkich 1991-1993, 1999-2002; prodziekan Wydziału Chemicznego w kadencji 2002–05; kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Chemicznych od 2001 r.; członek: PTChem. od 1975 r.; Societas Humboldtiana Polonorum od 1988 r.; Associated Phase Diagrams and Thermodynamics Committee od 1999 r. Kontynuator kierunku naukowego Wysokotemperaturowa Spektrometria Mas założonego przez prof. Krzysztofa Skudlarskiego. Wypromował 3 dr n. chem. Autor 85 publikacji, w tym 3 artykułów przeglądowych. Posiadane odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi.