Miniewicz Andrzej ur. w 1953 r., we Wrocławiu, mgr inż. fizyki 1977 r.; dr n. chemicznych 1980 r.; dr hab. 1991 r.; prof. ndzw. Politechniki Wrocławskiej 1995 r.; prof. n. fiz. 1998 r.; kierownik Zakładu Fizyki i Chemii Materiałów Molekularnych 1995-2003; zast. dyr. Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej PWr. 1999-2000 r., kierownik Pracowni Optyki Nieliniowej 1993-2003 r. Uczeń Prof. dr hab. J. Sworakowskiego. Rozwija tematykę badań nieliniowych zjawisk optycznych w ciekłych kryształach i polimerach oraz zastosowań w domenie przetwarzania informacji optycznej. Wypromował 4. dr n. chemicznych. Przewodniczący Rady Programowej Inżynierii Materiałowej przy Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i European Optical Society oraz członek prezydium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii przy PWr. Autor ponad 125 publikacji, 1 monografii, 2 patentów. Edytor NATO ASI Series 3/24, Kluwer Academic Publishers, 1997 r., gościnny edytor Synthetic Metals 109, 2000 r., Materials Science, 20, 2002 r. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Nonlinear Optics, Quantum Optics, Concepts in Modern Optics od 2002 r. Przewodniczący dwóch międzynarodowych konferencji naukowych NATO ARW ERPOS 7 i ERPOS 8. Ważniejsze staże naukowe w CEA Sacaly, Francja, Universita degli Studi di Roma "La Sapienza", Włochy, Universite de Rennes I, Francja, National Research Council, Ottawa, Kanada. Ważniejsze nagrody i odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P., Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej, Nagroda Senatu PWr, 3 Nagrody MEN, Golden Key Award.