Młochowski Jacek ur. w 1937 r., w Warszawie; mgr inż. 1960 r.; dr 1967 r., dr hab. 1975 r.; prof. 1983 r.; prodziekan Wydziału Chemicznego 1972-78; zast. dyrektora Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej 1978-84; dyrektor Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej 1984-85; dyrektor Instytutu Chemii Organicznej Biochemii i Biotechnologii 1996-2002; kierownik Zakładu Chemii Związków Heterocyklicznych od 1978; członek: Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN od 1988 r.; Rady Naukowej Instytutu Chemii Przemysłowej od 2003 r.; Rady Redakcyjnej „Wiadomości Chemiczne”; Komitetu Chemii PAN 1987-1993, 1999-2002; PTChem od 1970 r.; Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego od 1986; Int. Soc. for Interferon and Cytokine Research od 1990 r.; Int. Soc. for Heterocyclic Compounds od 2000 r. Wypromował 8 dr n. chem., wśród wychowanków: 2 prof. zagranicznych. Autor 172 publikacji, 12 patentów, autor 2 książek. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski O.O.P, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. W. Kostaneckiego. Szerzej o nim: Who is Who w Polsce, wydanie I 2002, wydawnictwo Hűbner blaues Who is Who, Schweiz, str. 1315.