Noworyta Andrzej Władysław ur. w 1947 r. w Nowym Sączu; adiunkt 1975 r., docent 1980 r., prof. ndzw. 1990 r., prof. zw. 1995 r; prodziekan Wydz. Chemicznego PWr 1987-88 r., dyrektor Pionu Dydaktyki PWr 1988-90 r., dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych 1990-96 r., kierownik Zakładu inżynierii bioprocesowej od 1989 r.; od 1984 r. członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, od 1997 r. przewodniczący sekcji Inżynieria Bioprocesowej; od 1984 r. członek Rady Redakcyjnej czasopisma PAN Inżynieria Chemiczna i Procesowa; 1984-2000 r. z-ca redaktora naczelnego tego czasopisma; członek Komitetu Biotechnologii przy Przewodniczącym PAN 1990-96; przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach 1990-94; rzeczoznawca Ministra Ochrony Środowiska od 1990 r.; członek zarządu European Membarne Society od 2002 r. Wypromował 9 doktorów. Autor 160 publikacji naukowych, 10 patentów, 1 podręcznika akademickiego. Nagroda I-go stopnia Polskiej Akademii Nauk, Srebrny Krzyż Zasługi.