Oleksyszyn Józef ur. w 1950 r., we Wrocławiu; mgr inż. 1974 r.; dr 1977 r.; dr hab. 1986 r.; adiunkt w Instytucie Chemii Organicznej i Fizycznej PWr. 1977-1989; prof. PWr. 2002 r.; kierownik Laboratorium Biochemii i Chemii Medycznej w Instytucie Chemii Organicznej Biochemii i Biotechnologii; staże zagraniczne: University of Michigan, Ann Arbor (USA) 1982-1984; Georgia Institute of Technology, Atlanta (USA) 1986-1989; w 1989-2001 zatrudniony w firmach biotechnologicznych w USA, kolejno: Cortech (Denver), OsteoArthratis (Boston) i Dyax (Boston), na pozycjach od Senior Scientist do Director of Chemical Sciences - jeden z zaprojektowanych i zsyntetyzowanych przez niego związków wszedł do badań klinicznych. Członek Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego. Autor ponad 50 publikacji i 20 patentów (w tym 8 w USA). Będąca przedmiotem jego rozprawy habilitacyjnej, nowoodkryta reakcja amidoalkilowania związków trójwartościowego fosforu w literaturze jest nazywana czasem Oleksyszyn reaction (Organic Synthesis based on Name Reactions, Eds. J.E. Baldwin, P.D. Magnus, Pergamon Press, 1994, str. 278).