Pająk Maksymilian Wiktor ur. w 1938 r. w Trzebini, magister inżynier Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Technologia Materiałów Reaktorowych 1962 r., doktor nauk technicznych Politechnika Wrocławska 1969 r., podoktorskie studia w Tokyo Institute of Technology 1973/1974, doktor habilitowany Politechnika Wrocławska 1977 r., stypendysta nauk. im. H. Hertza, Bochum 1984 – 1986, vice dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej 1976-1982, 1987-1990, prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej w roku 1983 i później w latach 1990-1996, profesor tytularny w 1990 r., profesor zwyczajny w 1995 r. dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej 1996-2002. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Wypromował 10 doktorów. Autor 94 publikacji, 10 patentów, 4 skryptów i wydawnictw książkowych z zakresu inżynierii chemicznej. Posiada Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Szerzej o nim: Who,s Who in the World – Marquis, 1997.