Piątkowski Krzysztof ur. w 1926 r., w Bochni, asystent w Katedrze Chemii Organicznej II Politechniki Wrocławskiej 1949 r.; mgr inż. 1951 r.; dr n. chem. 1961 r. Katedra Chemii Organicznej II Politechniki Wrocławskiej; dr hab. 1970 r. Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej PWr.; doc. 1970 r.; prof. ndzw. PWr. 1990 r; kierownik Zakładu Chemii Terpenów 1968-1980; kierownik Zakładu Chemii Produktów Naturalnych 1980-1992; członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 1950 r. Kontynuator szkoły naukowej prof. Henryka Kuczyńskiego: Chemia i Stereochemia Terpenów. Wypromował 8 dr n. chem. Autor ponad 70 publikacji, 30 patentów i jednej monografii. Posiadane odznaczenia: Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.