Pieniążek Tadeusz Romuald ur. w 1922 r., w Przeworsku zm. w 2002 r., we Wrocławiu; absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej 1950 r. z dyplomem nr. 1; zastępca asystenta w Katedrze Technologii Chemicznej Przemysłu Nieorganicznego Politechniki Wrocławskiej 1948 r.; st. asyst. w tejże Katedrze 1950 r.; adiunkt Politechniki Wrocławskiej 1957 r.; docent 1967 r.; prof. ndzw. 1973 r.; dziekan Wydziału Chemicznego 1968-1972, 1981-87; kierownik Zakładu Technologii Nawozów Mineralnych 1969-1976; zastępca dyrektora Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem 1972-1978; ds. Kształcenia Kadry Nauk. 1978-1981; ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich 1987-1991; członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego 1987-1990. Wypromował 9. dr n. t. Autor wielu publikacji i patentów. Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P., Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej i inne.