Respondek Józef ur. w 1933 r., w Starym Kłobucku województwo śląskie, zm. w 1983 r., w Rzeszowie; dr inż. 1967 r.; doc. 1972 r.; kierownik Studium Doktoranckiego w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej; stypendysta naukowy w NRD 1969–1970. Specjalista w zakresie reaktorów chemicznych. Wypromował 5 doktorów. Autor i współautor 38 publikacji do roku 1979 (przeniesiony na Politechnikę Rzeszowską), w tym skryptu pt. Reaktory chemiczne. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej, odznaka Zasłużony dla Miasta Wrocławia.