Rohleder Józef Władysław ur. w 1925 r. w Krakowie, zm. w 2003 r. we Wrocławiu. Studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1949, od 1948 r. asystent Politechniki Wrocławskiej; dr 1958; dr hab. 1964; prof. nadzw. 1971; prof. zw. 1978; prodziekan Wydziału Chemicznego 1963-64; kierownik i współtwórca Centralnego Laboratorium Wydziału Chemicznego; dyrektor instytutu 1976-1981; członek Rad Naukowych: Instytutu Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, Komitetu Spektroskopii i Komisji Krystalografii PAN; członek: Polskiego Towarzystwa Fizycznego 1952-1990; Polskiego Towarzystwa Chemicznego 1953-1990; Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego od 1970 r. Twórca szkoły: Fizyka Chemiczna Ciała Stałego. Wypromował 8 doktorów, wśród wychowanków: 4 doktorów habilitowanych, 1 prof. Autor: ponad 50 publikacji, blisko 70 recenzji prac naukowych, 3 książek. Nagrody: I stopnia (1979) i II stopnia (1977) Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, II stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 1967. Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Rennes (Francja) 1987. Szerzej o nim: „Kto jest kim w Polsce”, wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989, str. 1098.