Rutkowski Marian ur. w 1923 r., w Kielcach; absolwent Politechniki Wrocławskiej; mgr inż. 1952 r.; dr n. t. 1961 r.; dr hab. 1966 r.; prof. ndzw. 1973 r.; prof. zw. 1989 r; zatrudniony w Katedrze Technologii Nafty i Paliw Płynnych Politechniki Wrocławskiej od 1951 r.; w latach 1954-1962 także w Zakładzie Syntezy Organicznej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu; kierownik zakładu naukowo-badawczego 1968-1976 oraz 1984-1994; zastępca dyrektora Instytutu 1970-1974. Zajmował się badaniami z zakresu technologii ropy naftowej i ochrony środowiska, w tym hydroodsiarczaniem i odmetalizowaniem pozostałości, wytwarzaniem i utylizacją ziem odbarwiających, opracowaniem technologii wytwarzania koagulantów, sit molekularnych. Większość prac badawczych miała charakter utylitarny. Zatrudniony okresowo jako doradca naukowy i konsultant w różnych firmach. Członek rad i komitetów naukowych. Wychowawca i nauczyciel kilku pokoleń młodzieży akademickiej. Wypromował 16 dr n. t. Autor 190 artykułów i referatów na konferencje, 2 skryptów, 70 patentów. Posiadane odznaczenia, m in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.