Witkiewicz-Wawrzyńczyk Alina ur. w 1908 r. w Libawie (Łotwa). Uczennica Stefana Ehrenkreutza i Seweryna Wysłoucha. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. USB – 1938 r.; dr hab. – 1951 r.; prof. nadzw. – 1967 r.; prac. naukowy USB w Wilnie 1931–1939; prac. naukowy UWr 1946–1953; pracuje w Instytucie Historii PAN w Warszawie od 1953 r. Autorka 15 książek. Szerzej o niej (red.) J. Kapuścik, Współcześni polscy uczeni. Słownik biograficzny, T. IV, Warszawa 2002, s. 605.