Siemieniewska Teresa ur. 1931 w Warszawie; ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej w 1955 r.; dr n.t. 1962 r.; dr hab. n.t. 1969 r.; docent 1970 r.; prof. nadzw. 1976 r.; prof. zw. 1993 r.; pracownik PWr od 1959 r. (st. asystent) do przejścia na emeryturę w 2001 r.; zastępca dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla PWr. 1979-1981 i 1984-1987; kierownik Zakładu Węgla Brunatnego i Sorbentów Węglowych 1991-2001; staże i współpraca naukowa z ośrodkami w Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii; ponad 20 referatów na zaproszenie w ośrodkach badawczych we Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i USA; członek Rady Naukowej Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach (1987-99) i członek sekcji Chemii Węgla Komitetu Chemii PAN; członek Podkomitetu Węgiel Brunatny i Lignity ISO (1971-1974) oraz IUPAC (1980-1985). Twórca kierunku naukowego Badania Struktury Kapilarnej Materiałów Węglowych. Wypromowała 4 doktorów. Autorka ok. 170 publikacji. Nagrody MNSzWiT w 1978 i 1990 r. Posiadane odznaczenia: Złota Odznaka PWr, Złoty Krzyż Zasługi (1975), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzeni Polski (1977), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1998). Więcej informacji o niej: Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Krzysztof Pikoń, Agnieszka Sokołowska, Krystyna Pikoń, Polski Instytut Biograficzny, Wyd. HELION, s. 366.