Sikorski Ryszard Tadeusz ur. w 1928 r., w Wilnie; mgr inż. 1952 r.; dr n. t. 1962 r.; dr hab. 1965 r.; prof. ndzw. 1976 r.; prof. zw. 1995 r.; zast. dyr. Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych 1987-90; kierownik Zakładu Chemii i Technologii Polimerów w latach 1969-1991 i 1996-99; przew. Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji Dolnego Śląska 1972-74; członek Komitetu Korozji Zarządu Głównego NOT 1876-81; członek Rad Naukowych: OBR w Oświęcimiu 1968-72, Instytutu Przemysłu Gumowego w Piastowie 1972-78, Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu od 1988 r., Instytutu Włókien Chemicznych w Łodzi 1988 r., Instytutu Tworzyw i Farb w Gliwicach 1978-88; członek Rady Programowej czasopisma „Ochrona przed korozją 1976-81; przewodniczący 14 kolejnych Konferencji Naukowych „Modyfikacja Polimerów”, współorganizator: 2 Kongresów „SIMPLAST”, 1 Konferencji Międzynarodowej „Polymers and Organic Chemistry”, Mikrosympozjum „Tworzywa Sztuczne” w ramach Zjazdu PTChem. Twórca Kierunku Naukowego Reaktywność chemiczna polimerów. Wypromował 12 dr n. t. i dr n. chem. Autor 60 publikacji, 70 patentów, autor 1 książki i współautor 2 książek. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski O.O.P., Krzyż Oficerski O.O.P., Medal Komisji Edukacji Narodowe, Złota Odznaka NOT. Szerzej o nim: Polimery, 1999, 9, 625.