Skoczylas Adam Bronisław ur. w 1925 r., w Ostrowcu Świętokrzyskim. Studia na Politechnice Wrocławskiej ukończył w 1956 r.; dr n. t. 1965 r.; dr hab. 1876 r.; prof. stan. 1990 r.; prof. tytul. 1994 r.; pełnomocnik Rektora PWr 1975–1981; dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych 1981–1987. Kierunki i specjalności: inżynieria chemiczna, przenoszenie ciepła i masy. Wypromował 6 dr n. t.. Autor 121 prac, w tym 7 książek, 1 patent. Posiadane odznaczenia: Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej 1971, Złoty Krzyż Zasługi 1977, Medal Komisji Edukacji Narodowej 1980, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1988.