Skrowaczewska Zofia ur. w 1909 r., w Kamionce Strumiłowej; zm. w 1995 r., we Wrocławiu; mgr inż. 1931 r.; mł. asyst. Politechniki Lwowskiej 1931 r.; adiunkt 1945 r.; dr n.t. 1949 r.; doc. 1954 r.; prof. ndzw. 1967 r.; prof. zw. 1975 r.; kierownik Katedry Chemii Organicznej 1964-68; kierownik Zakładu Chemii Organicznej w Instytucie Chemii Organicznej i Fizycznej 1968-78; prodziekan Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wydziału Chemicznego 1955-59; zast. dyr. Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej ds. dydaktyki; redaktor naczelny Zeszytów Naukowych PWr; redaktor Wiadomości Chemicznych; członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego; członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego; członek Komisji Mat. Fiz. Chem. Oddziału Wrocławskiego PAN; członek Rady Naukowej Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej. Autorka skryptu - Chemia organiczna. Wypromowała 9 dr, wśród wychowanków: 6 dr hab., 5 prof. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Order Odrodzenia Polski. Szerzej o Niej: Wiadomości chemiczne, 1996,50,3-4.