Skudlarski Krzysztof ur. w 1930 r., w Warszawie; 1954 mgr inż.; dr n. t. 1956 r.; dr hab. n. chem. 1973 r.; prof. ndzw. 1987 r.; prof. zw. 1993 r.; zast. dyr. Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich 1984-1987; redaktor Wydawnictw Naukowych Instytutu 1973-1984; organizator i kierownik Pracowni Wysokotemperaturowej Spektrometrii Mas 1963-1995; organizator i kierownik Środowiskowego Laboratorium Mikroskopii Elektronowej 1974-1984; członek Sekcji Chemii Nieorganicznej Komisji Nomenklaturowej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 1981-1990. Wypromował 4 dr n. chem.., wśród wychowanków 2. dr hab., 1 prof. Autor 62 publikacji, współautor podręcznika akademickiego Podstawy Chemii.