Sokalski Wacław Andrzej ur. w 1948 r., we Wrocławiu, mgr inż. 1971 r; dr n.chem. 1976, dr hab. 1989 r., prof. nadzw. 1995 r., tytuł prof. 2002 r. kier. Zakł. Modelowania Molekularnego PWr.; wicedyr. Inst. Chemii Fizycznej i Teoretycznej PWr 1993-9, członek Senatu PWr w latach 1996-9, doradca Prorektora ds. Toku Studiów Doktoranckich PWr od 2002 r., staże naukowe w the Johns Hopkins University oraz Roswell Park Cancer Institute w USA i M. et P. Curie Universite Paris VI oraz Universite de Bourgogne we Francji; wykłady w Cornell University, Batelle Pacific Northwest Laboratories, Biosym Technologies Inc. oraz Center for Advanced Biotechnology Research w USA, Universitaet Erlangen-Nurnberg i Pisa University, Członek kolegiów redakcyjnych międzynarodowych czasopism wydawanych przez wydawnictwo Elsevier: COMPUTERS & CHEMISTRY w latach 1995-2001 oraz od 2002 r. COMPUTATIONAL BIOLOGY & CHEMISTRY, członek Rady Naukowej ICM Uniwersytetu Warszawskiego, członek PTCh i American Chemical Society, od 2002 r. przedstawiciel Polski w zespole ds. informatyki chemicznej powołanym przez Federację Europejskich Towarzystw Chemicznych. Promotor 2 doktorów. Autor 77 publikacji oraz 3 rozdziałów cytowanych do 2003 r. ponad 670 razy. Założyciel pierwszej w kraju specjalności informatyka chemiczna oraz Zakładu Modelowania Molekularnego, współtwórca nowych technik analizy natury oddziaływań międzycząsteczkowych w dużych układach molekularnych oraz modelowania optymalnych pól katalitycznych. Współautor wniosku środowiskowego w wyniku, którego w 1995 r. powstało WCSS, współorganizator międzynarodowych konferencji Computers in Chemistry '94 i ’99, organizator środowiskowych szkoleń w zakresie modelowania molekularnego w 1995, 1997, 1998 r. oraz 2002 r. Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Politechniki oraz 3 Nagrody Ministra za działalność naukową.