Sołoducho Jadwiga ur. w 1945r., w Buczaczu; mgr farmacji Akademia Medyczna Wrocław, Wydział Farmacji, 1969 r.; dr nauk chemicznych Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej1977 r.; dr hab., Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii, 2000 r.; dyrektor Instytutu Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii, 2002-2005. Staże zagraniczne: Centrum Chemii Heterocyklicznej Uniwersytetu na Florydzie, Geanesville, 1993-1995, 1996-1997, 1997-1998. Od 1995 roku współpracuje naukowo z profesorem Alanem Katritzkym z Centrum Chemii Heterocyklicznej Uniwersytetu w Gainesville na Florydzie i profesorem J. Reynoldsem z Centrum Chemii Polimerów Uniwersytetu w Gainesville na Florydzie; od 2003 roku z profesorem Rainerem Beckertem z Uniwersytetu Fridricha Schillera w Jenie. Współautorka 50 publikacji, 37 patentów, 1 monografii.