Steller Ryszard ur. w 1948 r., w Bielsku-Białej; mgr inż. 1971 r.; dr n. t. 1980 r.; dr hab. n. t. 1993 r.; prof. ndzw. PWr. 2001 r.; kierownik Zakładu Technologii i Przetwórstwa Polimerów od 2002 r., zast. dyr. Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych 1996-2002. Zainteresowania naukowe: recykling, modyfikacja, reologia i przetwórstwo polimerów. Członek kilku towarzystw naukowo-technicznych, m. in. Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego; współpracownik KBN i czasopism naukowych; współorganizator konferencji „Modyfikacja Polimerów”. Wypromował 2 dr. Autor lub współautor ok. 100 publikacji i 2 książek. Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Politechniki Wrocł., Odznaka Honorowa SITPChem, Srebrna Odznaka NOT.