Surygała Jan ur. w 1939 r., w Kłobucku, inż. Politechnika Wrocławska 1969 r., mgr inż., Politechnika Śląska w Gliwicach 1973 r., dr inż. n. t. Politechnika Wrocławska 1976 r., dr hab. n. t. Politechnika Wrocławska 1989 r; prof. ndzw. PWr 1995 r. Staż naukowy w Institute for Mining and Minerals Research University of Kentucky, Lexington (USA) 1977-1978. Zastępca dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej 1981-1996 (4 kadencje). Udział w pracach programów rządowych PR-1 i CPBP 01.16. w zakresie opracowania podstaw fizykochemicznych technologii upłynniania węgla zakończony opracowaniem monografii. W latach 1997-2003 prace w temacie Ropa naftowa a środowisko przyrodnicze zakończona wydaniem dwóch książek. Autor 80 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz wielu referatów i komunikatów konferencyjnych. Wykłady z zakresu; technologii chemicznej paliw, technologii ropy naftowej, nośników energii, oddziaływań produktów naftowych na środowisko przyrodnicze. Redaktor i współautor dwóch skryptów dydaktycznych. Współpraca naukowa i dydaktyczna z Katedrą Technologii Nafty i Gazu Politechniki Lwowskiej. Wypromował 1 dr n. t. Posiadane odznaczenia: Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej (1980), Złoty Krzyż Zasługi (1995).