Sworakowski Juliusz ur. w 1943 r., we Lwowie; studia na Wydz. Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (PWr); mgr inż. 1964 r. Stopnie i tytuły: dr nauk chem. PWr 1969 r.; dr hab. nauk chem. PWr 1974 r.; prof. nadzw. 1980 r.; prof. zw. 1988 r. Stanowiska w PWr: z-ca dyrektora Pionu Współpracy z Zagranicą PWr 1974-1981; przewodniczący Komisji Rozwoju Kadry Naukowej Senatu PWr 1987-1991; pełnomocnik Rektora PWr d/s Kształcenia Kadry Naukowej 1991-1993; kierownik Zakładu Fizyki i Chemii Materiałów Molekularnych PWr 1993-1994; przewodniczący Rady Kierunku "Inżynieria Materiałowa" na Wydz. Chemicznym PWr od 1999 r.; współzałożyciel (od 2001 r.) i z-ca kierownika Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii PWr; Z-ca przewodniczącego Komisji Nauki o Materiałach Oddziału PAN we Wrocławiu. Redaktor nacz. czasopisma "Materials Science" od 2001 r. Stanowiska w laboratoriach zagranicznych: SRC Senior Visiting Fellow, Edward Davies Chemical Laboratory, University College of Wales, Aberystwyth, Wk Brytania 1972-1973. Stanowiska "Visiting Professor": Instituto de Física e Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, Brazylia 1982-83, 1992, 1996 r.; Groupe de Physique des Solides de l'ENS, Université Paris VII, Francja 1983, 1985, 1987 r.; Groupe de Physique Cristalline, Groupe de Matiere Condensée et Matériaux, Université de Rennes I, Francja 1989, 1990, 1993, 1995, 1996 r.; członek Szkoły Chemii Fizycznej Organicznego Ciała Stałego. Wypromował 9 doktorów nauk chem., wśród wychowanków 1 dr hab. nauk chem. i 1 dr hab. nauk fiz., oraz 1 profesor nauk fiz. Autor 175 publikacji ogłoszonych w większości w czasopismach międzynarodowych. Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.