Synowiec Jerzy ur. w 1921 r., w Mysłowicach, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gliwickiej 1950 r.; specjalność naukowa inżynieria chemiczna i technologia nieorganiczna; 1963 – dr n. technicznych; 1969 – dr hab.; 1974 prof. ndzw.; 1949-1956 Biuro Projektów i Studiów Przemysłu Chemicznego BIPROCHEM – asystent - generalny projektant; 1956-1991 Instytut Chemii Nieorganicznej Gliwice – kierownik zakładu inżynierii chemicznej, sekretarz naukowy, 1968-1982 Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej i 1968-1975 Instytut Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach – nauczyciel akademicki w dziedzinie projektowania procesów chemicznych.; 1972-1990 członek Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej, sekcja krystalizacja; 1972-1986 członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN; 1970-1990 koordynator prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krystalizacji Centralnych Problemów Naukowo-Badawczych „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”. 1992 – w stanie spoczynku. Inspirator prac naukowo-wdrożeniowych w dziedzinie: Krystalizacja masowa. Wypromował 5 dr n.t. Autor 72 publikacji, 25 patentów krajowych i zagranicznych. Autor podstaw technologicznych i nowatorskich rozwiązań aparaturowych szeregu nowych w skali krajowej procesów chemicznych; 12 wdrożeń przemysłowych; współautor książek: „Technologia związków fosforowych”, „Krystalizacja i krystalizatory”, „Krystalizacja i fluidyzacja” , autor skryptów „Adsorpcja”, „Projektowanie technologiczne dla inżynierów chemików”. Posiadane odznaczenia:, Krzyż Kawalerski O.O.P., Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi i inne o znaczeniu lokalnym.