Szostak Maria Magdalena ur.w 1940 r. w Radomiu; mgr inż. ch. 1962 r. PWr.; dr n.ch. 1970 r. „Spektroskopowe badania w podczerwieni monokryształów p-nitroaniliny”; dr hab. 1984 r. „Sprzężenia wibronowe w widmach oscylacyjnych a nieliniowe własności elektrooptyczne kryształów molekularnych”; prof. PWr. 2000 r.; prof. tyt. 2003 r.; kierownik Zakładu Chemii Fizycznej w Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej PWr. 2000-2002.; czł. Polskiego Tow. Chemicznego sekretarz i skarbnik Oddziału Wrocławskiego P.T.Chem. 1972-74; czł. Polskiego Tow. Fizycznego, czł. Tow. Popierania i Krzewienia Nauk; staże naukowe: Zakład Fizyki Chemicznej UJ (1975), Zakład Spektroskopii Krystalicznej Uniwersytetu P. i M. Curie w Paryżu (1976), Zakład Fizyki Krystalicznej Uniwersytetu I w Rennes (Francja, 1977), Queen mary College Uniwersytetu Londyńskiego (1987); starszy pracownik naukowy w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (ZSRR, 1987); visiting professor w Uniwersytecie I w Rennes (1991); visiting professor w Uniwersytecie Stanowym w Houston (Tx, USA, 1992/93). Autorka 58 publikacji i 60 komunikatów konferencyjnych. Wypromowała 1 doktora. Odznaczenia: Złota Odznaka Politechniki, Złoty Krzyż Zasługi.