Tomków Kazimierz ur. w 1922 r., w Tarnopolu; zm. w 1994 r., we Wrocławiu; studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej (mgr inż. 1946 r.); dr n.t. 1962 r.; docent 1970 r.; prof. ndzw. 1983 r.; pracownik PWr od 1950 r. (st. asystent), do przejścia na emeryturę w 1991 r.; zastępca dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla 1981-1984 i p.o. dyrektora w 1982 r.; kierownik Zakładu Chemii i Technologii Węgla Brunatnego 1968-1991; kierownik studium doktoranckiego 1970-1973; pracownik naukowy w Instytucie Naukowo-Badawczym Przemysłu Węglowego 1945-1966, kierownik Wydziału Węgla Brunatnego Zakładu Chemicznej Przeróbki GIG we Wrocławiu 1956-1966; członek Komisji Międzyresortowej ds. Kompleksowego Wykorzystania Paliw; przew. zespołu Węgla Brunatnego Komitetu Nauki i Techniki; członek Rady Naukowej CPBR „Kompleksowe Przetwórstwo Węgla”; członek Komitetu Karbochemii PAN; ekspert Stałej Komisji Węglowej RWPG ds. węgla brunatnego oraz członek Podkomitetu Węgiel Brunatny i Lignity ISO. Wybitny specjalista w zakresie chemii i technologii węgla brunatnego. Wypromował 5 doktorów. Autor ponad 120 publikacji, 5 podręczników, kilku patentów. Nagrody MNSzWiT. Posiadane odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal zasłużony dla Górnictwa w 1000-lecie Państwa Polskiego, Krzyż Kawalerski OOP. Więcej informacji o nim: Księga Nauki Polskiej na 50 lecie Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego.