Trawczyński Janusz ur. w 1953r., w Żaganiu; absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej; mgr inż., 1978 r.; dr n. t. 1982 r.; dr hab. 1997 r; od ukończenia doktoratu pracuje w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla PWr; obecnie kierownik Zakładu Katalizy Stosowanej w tym Instytucie. Wypromował 2 dr n. t. Autor i współautor ok. 110 prac naukowo-badawczych, 7 patentów oraz opracowań i ekspertyz dla przemysłu. Prace te dotyczą przede wszystkim projektowania, wytwarzania i oceny właściwości nośników katalizatorów i katalizatorów dla procesów hydrorafinacji frakcji naftowych oraz katalitycznych procesów stosowanych dla potrzeb ochrony środowiska (oczyszczanie gazów odlotowych, wód i ścieków). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.