Walendziewski Jerzy ur. w 1948 r., w Siemieniu (Łomża); absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej; mgr inż. 1971 r.; dr n. t. 1977 r.; dr hab. 1992 r.; prof. ndzw. 2000 r. W latach 1971-1973 zatrudniony w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Boryszew–Erg” w Sochaczewie. W Politechnice Wrocławskiej na stanowisku adiunkta 1977-1992 r.; adiunkta ze stopniem dr hab. do 2000 r.; prof. Politechniki Wrocławskiej od 2000 r; zastępca dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej 1996-1999; dyrektor Instytutu 1999-2005. Wypromował 2 dr n. t. Autor ponad 220 prac naukowo-badawczych, w tym 100 publikacji, 5 patentów oraz licznych opracowań i ekspertyz dla przemysłu. Badania realizowane do 1992 dotyczyły katalizatorów i procesów hydrorafinacji oraz hydroodsiarczania frakcji ropy naftowej i benzolu koksowniczego, utylizacji zużytych rafineryjnych i produkcji i katalizatorów hydroodsiarczania. W ostatnich latach obiektem zainteresowania są katalizatory i procesy hydroizomeryzacji frakcji naftowych, synteza i właściwości aerożeli, katalizatory i procesy fotokatalityczne oraz ich zastosowanie do oczyszczania wód i produkcji wodoru, przetwarzanie odpadowych poliolefin i gumy (opony) w kierunku frakcji węglowodorowych.