Więckowska Jadwiga ur. w 1937 r, we Lwowie; absolwentka Wydziału Chemicznego PWr; mgr inż. 1960 r.; dr n. t. 1968 r.; dr hab. 1982 r.; prof. ndzw. 1991 r. Zatrudnienie: technolog Zakłady Wytwórcze Ogniw i Baterii „Volta” do 1963 r.; na Politechnice Wrocławskiej od 1969 r., kolejno na stanowiskach: gł. technologa, adiunkta, docenta, a następnie profesora ndzw. PWr; zastępca dyrektora 1987-91, dyrektor Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla 1993-96; prodziekan Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej (obecna nazwa: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) od 2000 r.; dyrektor generalny Górnictwa III stopnia. Wypromowała 2 dr n. t.. Autorka około 90 prac naukowo-badawczych, 2 książek, 4 monografii, 2 skryptów, 10 patentów oraz licznych opracowań dla przemysłu. Prace te dotyczyły odsiarczania gazów, odmetalizowania ciężkich frakcji olejowych, brykietowania węgli i rud miedzi z zastosowaniem pozostałości ropnych, wykorzystania odpadów poflotacyjnych w drogownictwie oraz zastosowań analizy termicznej do badań i oceny różnych materiałów. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej, Złota Odznaka Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, Srebrna Odznaka SITPIG, Medal Komisji Edukacji Narodowej.