Wilk Kazimiera Anna ur. w 1952 r., w Chocianowie; mgr inż. 1976 r.; dr n. chem. 1979 r. (prof. J. Chlebicki); dr hab. 1991 r. (prof. B. Burczyk); prof. nadzw PWr. 1997 r.; prof. tyt. 2001 r.; staże naukowe: University of Delaware (Newark, USA) 1981-1983 r.; ETH (Zürich, Szwajcaria) 1992 r.; kierownik Zakładu Naukowo-Dydaktycznego Chemia surfaktantów i układów zdyspergowanych w Instytucie Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych PWr. 1996-2002 r.; Chemia układów dyspersyjnych od 2002 r.; członek Senatu PWr. 2002-2005 r.; środowiskowy koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2003-2005 r.; członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Klubu Katalizy, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, International Association of Colloid Interface Scientists. Wypromowała 4 doktorów. Autorka 93 artykułów, 5 patentów oraz 4 innych opublikowanych prac. Posiadane nagrody i odznaczenia: Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia za pracę doktorską (1980), Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo publikacji (1998), Złoty Krzyż Zasługi (1998), Nagrody Rektora Politechniki Wrocławskiej (liczne), Dziekana Wydziału Chemicznego PWr (liczne). Szerzej: Who is who w Polsce Wydanie II uzupełnione 2003, wydawnictwo Hübners blaues Who is Who, Schweiz.