Wyszyński Michał ksiądz; ur. w 1890 r. w Wyżnianach (ZSRR), zm. w 1972 r. we Wrocławiu. Uczeń Władysława Abrahama; prof. zw. – 1953 r.; prac. naukowy UJ 1921–1929; prac. naukowy UMK w Toruniu 1945–1953; kier. Katedry Prawa Rzymskiego; prac. naukowy UWr 1953–1960 i Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Szerzej o nim: H. Kupiszewski, Michał Wyszyński (1890–1972), Czasopismo Prawno–Historyczne 1973, T. XXV, z. 1, s. 245–247.